ORMAN AMENAJMANI VE HASILAT ARAŞTIRMALARI BAŞMÜHENDİSLİĞİ

    Orman amenajmanı ve hasılat araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; planlama yöntemleri, orman envanteri ve hasılatı, büyüme modellemesi, karbon envanteri konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.Orman Amenajman ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliğinin Görevleri
 
• Planlama yöntemleri,
• Orman envanteri ve hasılatı,
• Büyüme modellemesi,
• Karbon envanteri
• Enstitü Müdürünün vereceği diğer görevler.


Orman Amenajmanı ve Hâsılat Araştırmaları Başmühendisliğinin Öncelikli
Çalışma Konuları

 
• Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçlarının Saptanması
• Ormanın Sunduğu Değer ve Hizmetlerin Sayısal Olarak Belirlenmesi
• Korunan Alanlar ve Planlanması
• Ulusal Orman Envanteri
• Orman Kaynaklarının Konumsal ve Zamansal Değişimi
• Uzaktan Algılama Teknolojileriyle Meşcere Parametreleri ve Arazi Kullanım Tiplerinin
Belirlenmesi
• Ormanların Verim Gücünün Tahmin Edilmesinde Bonitet Endeks Modelleri
• Ormancılıkta Artım ve Büyüme Modelleri
• Ormancılıkta Biyokütle Tahmin Yöntemleri
• Biyokütle ve Karbon Miktarlarının Uzaktan Algılama Teknikleri İle Tahmin Edilmesi
• Orman Ekosistem Fonksiyonlarının Ekonomik Değerlerinin Belirlenmesi
• Çeşitli Ağaç Türlerinde Tek Ağaç ve Meşcere Bazında Artım ve Büyüme Modellerinin
Geliştirilmesi
• Biyokütle ve Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi ve Değişiminin İncelenmesi
• Orman Fonksiyonlarının Optimal Kuruluşlarının Belirlenmesi

  
  
  
  
  
  
-
Dr. Abbas ŞAHİNDr. Abbas ŞAHİNBaşmühendis212 2627710Amenajman, Kamu YönetimiTıklayınız.
https://marmaraarastirma.ogm.gov.tr/Documents/Teşkilat%20Yapısı/resimyok.pngHasan BÜYÜkMühendis212 2627710Silvikültür, Amenajman, Koruma
Ramazan AkbulutRamazan AKBULUTMühendis212 2627710Amenajman
Ali EkşiAli EKŞİMühendis212 2627710Amenajman
Zeynel KAYNAKÇIMühendis0212 2627710
​​​​​​