HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI BAŞMÜHENDİSLİĞİ​

​     Halkla ilişkiler ve sosyal ormancılık araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; ormancılık politikaları ve hukuku, toplumun orman kaynaklarından beklentileri, orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.


HalklaIsler.jpg 

Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliğinin
Öncelikli Çalışma Konuları
 
• Orman bölgelerinin tarıma, hayvancılığa, sağlığa, bilimsel inceleme ve araştırmalara sağladığı
kollektif yararların geliştirilmesi,
• Ormanların ve ormancılık faaliyetlerinin orman köylüsüne ekonomik yararlarının arttırılması,
• Orman köylüsünün ormanların muhafaza ve gelişmesine katkıda bulunacağı faaliyet alanları, bu
alanlarda orman köylüsünün sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesini sağlayacak tedbirler ve bu
tedbirlerin uygulama esaslarının belirlenmesi,
• Örnek kuruluş ve tesislere ilişkin yardım çalışmaları, çeşitli hizmet ve tedbirlerin saptanması,
• Yardım ve kalkınma için uygulanan program ve proje sonuçlarının değerlendirilmesi,
• Orman tahribatı ve suçlarının önlenmesi ve azaltılması açısından orman-halk ilişkilerinin
düzenlenmesi ve sosyal ormancılık konularında araştırmalar yapmak,
• Araştırma müdürlüğünün kütüphane, yayın-yayım, dokümantasyon hizmetlerini ve yayın
kurulunun sekreterya işlerini yürütmek,
​​
  
  
  
  
  
  
Sönmez AĞCASönmez AĞCABaşmühendis212 2627710Halkla İlişkilerÖz Geçmiş
Ali Ayhan KULAli Ayhan KULMühendis212 2627710Sosyal Ormancılık, Havza Yönetimi
Güven KAYAGüven KAYAMühendis2122 627710Özgeçmiş
Filiz KEFELİOĞLUMühendis2122 627710
​​​​​​